Skip links

Novosti

Najava programa studentske poduzetničke prakse – UniStart

„Trebamo više ovakvih inicijativa koje potiču studente na interdisciplinarnost“ i „Pružite nam više od uči, položi, završi“, neke su od izjava koje najbolje odražavaju glavnu poruku studenata medicine, graditeljstva i ekonomije s fokus grupe u sklopu događanja koje je u studenome prošle godine na Medicinskom fakultetu u Splitu organizirao poduzetnički akcelerator NetHub.

Fokus grupa je održana u cilju prenošenja temeljnih znanja o suvremenom poduzetništvu studentima Sveučilišta u Splitu pa su pitanja bila usmjerena na poduzetništvo, poduzetničke institucije i HealthTech. Prisutni su imali priliku u osnovnim crtama upoznati mogućnosti povezivanja s poslovnim sektorom, a izrazili su svoju težnju za sudjelovanjem u interdisciplinarnim inicijativama.

Prateći potrebe tržišta, a uvažavajući i želje studenata, NetHub je u suradnji sa Sveučilištem u Splitu pokrenuo inicijativu o uvođenju inovativnog programa studentske poduzetničke prakse UniStart. Njegova novina je u tome što student za upoznavanje, učenje i stvaranje poduzetničkih ideja ne treba imati ni ideju niti tim, nego samo volju za sudjelovanjem i po jedan raspoloživ dan tjedno tijekom dvomjesečnog razdoblja provedbe programa.

U ožujku su u Sveučilišnoj knjižnici i na Sveučilišnom odjelu za stručne studije održana dva promotivna događanja Unistarta, na kojima su studentima predstavljeni njegov plan i program te metodologija prepoznavanja dva društvena izazova koji će se rješavati poduzetničkim projektima. Sa stručnjacima je odrađen prvi dan Design sprinta, koji je iz širokih tema izdvojio specifične izazove za rješavanje kroz UniStart. Design sprint je inovativna metoda za pronalaženje rješenja koja će se koristiti u provedbi programa, a posebna je po vremenskoj ograničenosti i korištenju dizajnerskog razmišljanja za smanjenje rizika pri iznošenju novog proizvoda, usluge ili značajke na tržište.

Objavljen je javni poziv za prijavu studenata i određeni su mentori, a nakon uspostavljanja interdisciplinarnih timova studenata kreće i provedba Unistarta. Na kraju programa održat će se Demo dan na kojem će timovi predstaviti svoje poduzetničke projekte, a najboljem od njih će pripasti vrijedna nagrada.

Skip to content