Skip links

Novosti

NetHub sudjeluje u izradi Jadransko-jonske transnacionalne strategije unaprjeđenja sustava skrbi za starije stanovništvo

Jedan od projekata na kojem Nethub poduzetnički akcelerator sudjeluje kao pružatelj tehničke pomoći je „SI4CARE“ (Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions), sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020.

Glavni cilj projekta, čija je provedba započela u prosincu 2020., a završetak predviđen u svibnju 2023., stvaranje je učinkovitog ekosustava dugotrajne skrbi uspostavljene na procesu socijalnih inovacija, omogućene digitalizacijom te osnažene nacionalnim i regionalnim pravnim okvirima, kao potpore starijem stanovništvu. Provedena analiza stanovništva ukazuje kako će se u državama Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje u sljedećih 40 godina utrostručiti udio starijih osoba s padajućim funkcionalnim sposobnostima, kojima su u velikoj mjeri potrebne usluge dugotrajne skrbi. Projektni cilj bit će ostvaren prvenstveno uspostavljanjem suradničke mreže projektnih partnera, provedbom predviđenih pilot akcija te izradom transnacionalne strategije i pratećih nacionalnih/regionalnih akcijskih planova.

U svrhu uspješne provedbe projekta započela je izrada Jadransko-jonske transnacionalne strategije, Akcijskog plana unaprjeđenja sustava skrbi za starije stanovništvo za područje Splitsko-dalmatinske županije te provedba predviđene pilot aktivnosti – inovativnog senzorskog IoT rješenja u Domu za starije i nemoćne osobe Lovret (primjena pametnih narukvica koje prate vitalne parametre starijeg stanovništva). Glavni cilj Akcijskog plana je pomoću suvremenih digitalnih inovacija unaprijediti kvalitetu sustava skrbi za osobe starije dobi, što je posebno važno u postojećim uvjetima pandemije.

Dugoročna uspostava te razvoj uspješne i kreativne suradnje zdravstvenog i IT sektora kojoj je NetHub posvećen, uvelike će pridonijeti provedbi projekta SI4CARE. Izazovna vremena u kojima živimo i radimo izravno pogađaju procese stvaranja inovacija i djelovanje sustava zdravstvene i socijalne skrbi. Naposljetku, umanjenje ovih negativnih utjecaja znatno će unaprijediti kvalitetu skrbi, što je od životne važnosti za cjelokupno stanovništvo Županije.

Skip to content