Skip links

Novosti

Provedba NetHub Validated radionica u tijeku

Program predakceleracije NetHub Validated nadahnut je evolucijom zdravstvene skrbi i pokrenut željom da se inovacijama u području zdravstva poboljša pristup zdravstvenim podatcima. Za sudjelovanje u programu odabrana su tri tima koja će, uz podršku stručnjaka iz relevantnih područja, razvijati rješenja i tako odgovoriti na prepoznate izazove u području zdravstva. Područja unutar kojih su adresirani izazovi uključuju: sigurnost starije populacije, zdravstveni turizam te razvoj personalizirane zdravstvene skrbi. Timovi su svoja rješenja usmjerili na strukturiranje zdravstvenih podataka tako da krajnjem korisniku pruže novi model skrbi i jedinstveno korisničko iskustvo. Provedene analize tržišta već su pokazale potencijal da neka od rješenja postanu radikalne inovacije i promijene živote mnogih ljudi!

Provedba programa temelji se na kombinaciji design thinking i lean startup metodologija. Design thinking metodologija usmjerena je na čovjeka, a imperativ stavlja na istraživanje i razumijevanje problema, ciljeva i potreba korisnika te mogućnosti tehnologije i zahtjeva poslovanja. Za razliku od tradicionalnog načina razmišljanja, kroz design thinking proces problemu se pristupa iz različitih perspektiva. Lean startup metodologija s druge strane ubrzava proces stvaranja inovacija kroz iterativni postupak testiranja prototipa s krajnjim korisnicima i njegovog unaprjeđenja u skladu s rezultatima. Na taj način program osigurava razvoj inovacija čija tržišna potreba je validirana.

U okviru NetHub Validated programa, za svaki tim izrađen je individualizrani program. Zajedničko svim timovima je da prolaze kroz petofazni proces koji uključuje radionice imerzije, ideacije, prototipiranja, testiranja s korisnicima i završni demo dan.

Prvu radionicu, pod nazivom Imerzija, obilježile su istraživačke aktivnosti u svrhu pristupanja kontekstu adresiranih izazova (sigurnost starije populacije, zdravstveni turizam te opskrbljivanje turista zdravstvenim informacijama). Prilikom rješavanja zdravstvenog izazova, vrlo je važno shvatiti korijen izazova s kojim se korisnici susreću. Na prvoj radionici organizirani su dubinski intervjui s korisnicima, predstavnicima ciljnih skupina koji su pružili uvide u vlastita iskustva u okviru zadane teme. Nakon što je sagledana perspektiva korisnika i produbljena empatija prema izazovima s kojima se susreću, uslijedila je druga radionica – Ideacija.


Kroz ideaciju su generirane brojne ideje u skladu s postavljenim izazovom u zdravstvu. Upravo su ideje obilježile prijelaz između razumijevanja problema s kojima se korisnici susreću i stvaranja rješenja za te probleme. U ovoj fazi timovi su vizualizirali, generirali i procijenili različite ideje kako bi došli do optimalnog rješenja. Druga radionica rezultirala je odabirom ideje koja je kroz daljnje faze procesa poprimila oblik inovativnog rješenja iz područja zdravstva.

Timovi su u trećoj fazi programa izradili prototipe kako bi se testirali s krajnjim korisnicima. Prototip predstavlja eksperimentalni, polufunkcionalni prikaz osmišljenog rješenja, odnosno proizvoda/usluge.

Nakon odabira i prototipiranja, preostalo je provesti analizu tržišta koja je potvrdila tržišnu opravdanost i inovativnost rješenja. U petoj fazi programa provedeno je testiranje s krajnjim korisnicima. Testiranje s korisnicima tehnika je istraživanja korisničkog doživljaja. Činjenice koje se saznaju tijekom korisničkog testiranja daleko su superiornije od bilo kakvih pretpostavki, mišljenja ili instinkta koje posjeduju članovi tima. Korisnicima je predstavljen prototip, a putem intervjua podijelili su s timovima svoje reakcije i mišljenja o rješenju koje im je prezentirano. Cilj testiranja s krajnjim korisnicima bio je prikupiti informacije „iz prve ruke“ kako bi se osiguralo da rješenje doista zadovoljava potrebe i želje korisnika, a da je istovremeno jednostavno za korištenje.

Na koji način su timovi iskoristili povratne informacije korisnika, unaprijedili svoja rješenja i kako izgledaju konačni proizvodi – ne propustite saznati uskoro.

Skip to content